top of page

Každé dítě dokáže spontánně tvořit: když s ním jednáte jako se sobě rovným.

Během 5 dnů v nich přirozeným způsobem rozvíjíme a posilujeme kreativitu, tvůrčí nadšení, kritické myšlení i estetickou vnímavost ke svému okolí a především přírodě. 

 

Abychom se mohli věnovat každému dítěti, bereme do týdenního kurzu maximálně 20 dětí.

 

Dvě lektorky s nimi pracují ve dvou skupinkách: mladší (4–7 let) a starší (8–12 let). Toto věkové rozdělení je orientační, ne striktní. Často pracujeme společně i individuálně. Jeden termín je vyhrazen pouze pro děti od 12 do 17 let. (maximálně 10)


Bez problémů se domluvíme i s dětmi, které nemají češtinu jako mateřský jazyk – mluvíme anglicky i německy.

Nejedná se o hlídání dětí ani klasický příměstský tábor. Ale o tvůrčí týdenní dílnu venku, která je zakončena prezentací vytvořených děl prostřednictvím veřejné výstavy. 

Vaše děti budou tvořit a poznávat sami sebe celý den VENKU, v zelené oáze v samém srdci Brna na Údolní ulici (č. 33) – přímo pod hradem Špilberk.

 

Naším ateliérem je příroda: tedy celý prostor Otevřené zahrady včetně nově vybudované Boromejské zahrady. Kde jsou doma králíci, slepice i ovce. 


Před parným sluncem či případným deštěm nás ochrání krytá venkovní učebna. Tam bude vaše dítě i odpočívat, svačit, vytvářet svá jedinečná díla na dřevěné podlaze – nebo jen tak meditovat v sedacím vaku.

VENKU (Výtvarné ENviro KUrzy) 

Otevřený prostor pro rozvoj kreativity, hravosti, tvůrčího a kritického myšlení. Našim smyslem je propojení přírodního prostředí s výtvarnou tvorbou a estetickým vnímáním našeho okolí. Děti si mohou během týdne vyzkoušet zajímavé výtvarné vyjadřovací prostředky (experimentální i klasické), práci s přírodními maretiály, velkými a neobvyklými formáty. Pracujeme projektovou metodou (zkoumáme do hloubky krajinu – prostředí ze všech stran, jsme s v něm v permanentní interakci – využíváme počasí, změny teplot, světla i stínu, náhody...)

Nejde nám jen o to naučit se tvořit a mít hezký zážitek. Ale skrz prožitky poznávat sebe, své okolí, možnosti i přírodu. Proces tvorby nám pomáha „učit se dívat“– vnímat – rozumět.

Děti se v prostoru Otevřené a Boromejské zahrady pohybují velmi svobodně, učí se však současně poznávat hranice svobody, formou spolupráce a respektu k přírodě. 

Kurzy nejsou určeny jen zájemcům o výtvarné tvoření nebo talentovaným dětem. Snažíme se rozvíjet a posilovat kreativní myšlení u všech dětí podle individuálních možností.

 

Letní kurzy nekončí v pátek! Společně všem dětem přichystáme veřejnou výstavu vybraných děl v kavárně Podnebí (nedaleko Otevřené zahrady na ulici Údolní 5), kde se v září setkáme na slavnostní vernisáži. 

Maximální kapacita jednoho kurzu je 20 dětí. 

Pracujeme s dětmi ve dvou věkových kategoriích (po 10 dětech)

od 4 do 7 let

od 8 do 12 let

hranice ale nejsou pevně stanoveny, obě věkové skupiny se během dne pořád potkávají, spolupracují a nejsou přísně rozděleny. Některé činnosti probíhají společně. Jiné, náročnější, ve dvou skupinách. Vždy jsou přítomni dva zkušení lektoři/lektorky. 

Orientační časový harmonogram

8.00–9.00 příchod dětí, volná tvorba, hry

9.00–12.00 dopolední tvůrčí blok

10.00 svačina, 12.00 oběd

12.30–13.30 klid, hry, odpočinek

14.00–16.00 odpolední tvůrčí blok

14.30 svačina

16.00–16.30 vyzvedávání dětí

bottom of page