Každé dítě dokáže spontánně tvořit: když s ním jednáte jako se sobě rovným.

Během 5 dnů v nich přirozeným způsobem rozvíjíme a posilujeme kreativitu, tvůrčí nadšení, kritické myšlení i estetickou vnímavost ke svému okolí a především přírodě. 

 

Abychom se mohli věnovat každému dítěti, bereme do týdenního kurzu maximálně 20 dětí.

 

Dvě lektorky s nimi pracují ve dvou skupinkách: mladší (4–7 let) a starší (8–12 let). Toto věkové rozdělení je orientační, ne striktní. Často pracujeme společně i individuálně. Jeden termín je vyhrazen pouze pro děti od 12 do 17 let. (maximálně 10)


Bez problémů se domluvíme i s dětmi, které nemají češtinu jako mateřský jazyk – mluvíme anglicky i německy.

Nejedná se o hlídání dětí ani klasický příměstský tábor. Ale o tvůrčí týdenní dílnu venku, která je zakončena prezentací vytvořených děl prostřednictvím veřejné výstavy. 

 

Vaše děti budou tvořit a poznávat sami sebe celý den VENKU, v zelené oáze v samém srdci Brna na Údolní ulici (č. 33) – přímo pod hradem Špilberk.

 

Naším ateliérem je příroda: tedy celý prostor Otevřené zahrady včetně nově vybudované Boromejské zahrady. Kde jsou doma králíci, slepice i ovce. 


Před parným sluncem či případným deštěm nás ochrání krytá venkovní učebna. Tam bude vaše dítě i odpočívat, svačit, vytvářet svá jedinečná díla na dřevěné podlaze – nebo jen tak meditovat v sedacím vaku.

pec2
pec2

Describe your image.

IMG_6201
IMG_6201
pigmenty
pigmenty

Describe your image.

landart
landart

Describe your image.

VENKU (Výtvarné ENviro KUrzy) 

Otevřený prostor pro rozvoj kreativity, hravosti, tvůrčího a kritického myšlení. Našim smyslem je propojení přírodního prostředí s výtvarnou tvorbou a estetickým vnímáním našeho okolí. Děti si mohou během týdne vyzkoušet zajímavé výtvarné vyjadřovací prostředky (experimentální i klasické), práci s přírodními maretiály, velkými a neobvyklými formáty. Pracujeme projektovou metodou (zkoumáme do hloubky krajinu – prostředí ze všech stran, jsme s v něm v permanentní interakci – využíváme počasí, změny teplot, světla i stínu, náhody...)

Nejde nám jen o to naučit se tvořit a mít hezký zážitek. Ale skrz prožitky poznávat sebe, své okolí, možnosti i přírodu. Proces tvorby nám pomáha „učit se dívat“– vnímat – rozumět.

Děti se v prostoru Otevřené a Boromejské zahrady pohybují velmi svobodně, učí se však současně poznávat hranice svobody, formou spolupráce a respektu k přírodě. 

Kurzy nejsou určeny jen zájemcům o výtvarné tvoření nebo talentovaným dětem. Snažíme se rozvíjet a posilovat kreativní myšlení u všech dětí podle individuálních možností.

 

Letní kurzy nekončí v pátek! Společně všem dětem přichystáme veřejnou výstavu vybraných děl v kavárně Podnebí (nedaleko Otevřené zahrady na ulici Údolní 5), kde se v září setkáme na slavnostní vernisáži. 

Maximální kapacita jednoho kurzu je 20 dětí. 

Pracujeme s dětmi ve dvou věkových kategoriích (po 10 dětech)

od 4 do 7 let

od 8 do 12 let

hranice ale nejsou pevně stanoveny, obě věkové skupiny se během dne pořád potkávají, spolupracují a nejsou přísně rozděleny. Některé činnosti probíhají společně. Jiné, náročnější, ve dvou skupinách. Vždy jsou přítomni dva zkušení lektoři/lektorky. 

Orientační časový harmonogram

8.00–9.00 příchod dětí, volná tvorba, hry

9.00–12.00 dopolední tvůrčí blok

10.00 svačina, 12.00 oběd

12.30–13.30 klid, hry, odpočinek

14.00–16.00 odpolední tvůrčí blok

14.30 svačina

16.00–16.30 vyzvedávání dětí